DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 05.04.2021 17:05:11 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁCKY

Tiskové zprávy JSDH města

Tiskové zprávy JSDH města...

ZDE JSOU VLOŽENY TISKOVÉ ZPRÁVY VYDANÉ MAGISTRÁTEM MĚSTA TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

  12.11.2008

Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice dnes proběhlo v městské části v Třebeš. Celkové náklady dosáhly 9, 4 mil. Kč – investorem stavby je statutární město Hradec Králové, projektantem stavby Ing. arch. Jiří Dařbuján a dodavatelem stavební firma BASNO, spol. s r. o. Hradec Králové. Výstavba byla zahájena po demolici staré zbrojnice 3. září 2007. Na snímku zleva při slavnostním přestřižení pásky Karel Salava, starosta Sdružení hasičů ČMS okresu Hradec Králové, Pavel Tater, velitel SDH v Třebši a primátor Ing. Otakar Divíšek.

1. 5. 2008 Dobrovolní hasiči soutěžili

1. května 2008

V Plačicích se 26. dubna konalo okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů. Soutěž zahájil náměstek primátora města Hradce Králové Martin Soukup. Níže vám přinášíme výsledky závodů.

Celkové pořadí: Muži

Pořadí

Družstvo SDH

1.

Malšova Lhota

2.

Březhrad B

3.

Svinary

4.

Plačice A

5.

Malšovice

6.

Březhrad C

7.

Třebeš

8.

Plotiště

9.

Plácky

10.

Plačice B

11.

Březhrad A

12.

Březhrad D

 

Celkové pořadí: Ženy

Pořadí

Družstvo SDH

1.

Třebeš

2.

Plačice

3.

Plácky

4.

Březhrad

 

Celkové pořadí: Děti mladší 

Pořadí

Družstvo SDH

1.

Malšova Lhota A

2.

Plačice

3.

Plácky

4.

Malšova Lhota B

 

Celkové pořadí: Děti starší

Pořadí

Družstvo SDH

1.

Malšova Lhota

2.

Plačice

3.

Březhrad

 

5. 6. 2006 Výbuch byl jen taktickým cvičením

Likvidace následků simulovaného výbuchu trafostanice na křižovatce ulic Wonkova a Hořická se stala 30. května námětem taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Profesionální i dobrovolní hasiči, policie, strážníci, záchranná služba a červený kříž tady zachraňovali za silného deště několik desítek zraněných osob z „havarovaných“ automobilů. Výbuchem byl zároveň zasažen projíždějící automobil s nákladem nebezpečné látky – bromem. Po jeho úniku pak museli záchranáři provést také dekontaminaci osob zasažených touto nebezpečnou látkou.

20. 4. 2006 Dobrovolní hasiči mají nového velitele

Rada města Hradce Králové projednala na svém 4. zasedání žádost starosty Městského sdružení hasičů ČMS v Hradci Králové a velitelů jednotek SDH statutárního města Hradec Králové a odvolala Martina Jareše na jeho vlastní žádost z funkce velitele jednotek SDH statutárního města Hradec Králové a Jana Večerníka z funkce zástupce velitele těchto jednotek. Rada následně Jana Večerníka, velitele jednotky SDH Svinary, jmenovala velitelem jednotek SDH statutárního města Hradec Králové a Martina Jareše, velitele jednotky SDH Malšova Lhota, zástupcem velitele jednotek SDH statutárního města HK. Rada vyslovila Martnu Jarešovi poděkování za dosažené výsledky v práci, kterou ve funkci velitele jednotek SDH Statutárního města Hradec Králové vykonával.

13. 12. 2005 Hasiči na Pláckách mají novou cisternu

V garáži hasičské zbrojnice na Pláckách, kterou tady město vybudovalo před dvěma lety, parkuje od 2. prosince i důstojná cisterna. „Zatím jí říkáme „Vytoužená“, čekali jsme na ni pět let. Při některých akcích nám velmi chyběla,“ uvedl při slavnostním převzetí automobilu od představitelů města velitel Sboru dobrovolných hasičů Plácky Radek Švadlenka. Šestnáct let starou cisternu původně využívali firemní hasiči na Slovensku a město Hradec králové za ni zaplatilo necelé dva miliony korun. Na snímku křtí hasičský vůz primátor města Otakar Divíšek.

11. 2. 2005 Hasiči z Plácek dostanou cisternu

Nákup starší cisternové stříkačky za 500 000 korun pro Sbor dobrovolných hasičů Plácky schválila 1. února rada města. „Je to výhodná koupě,“ říká Josef Potoček, vedoucí odboru obrany a krizového řízení magistrátu města. V letošním rozpočtu se totiž na pořízení vozidla počítalo s podstatně vyšší částkou. Automobilová stříkačka od mladoboleslavské firmy Škoda Auto bude nyní sloužit hasičům z Plácek k požární ochraně města. (es)

25. 1. 2005 Dobrovolní hasiči jsou na Hradecku oporou profesionálů

Třebeš, Plácky, Svinary, Malšova Lhota, Malšovice a Plačice, to jsou městské části Hradce Králové, v nichž působí jednotky požární ochrany. K prvnímu lednu je v Hradci Králové evidováno 106 dobrovolných hasičů, připravených k tak zvanému ostrému výjezdu.

Dobrovolní hasiči z královéhradeckých jednotek hojně spolupracují s profesionály, čtyři z šesti jednotek patří do integrovaného záchranného systému. Zasahují společně při požárech lesů, pomáhají s čerpáním vody ze sklepů, odstraňují spadlé střechy, stromy i větvě. „Hasiči z Třebše, Plácků, Svinar a Malšovy Lhoty se řadí do skupiny JPO3, takže mají odborné vyškolení a praxi, do jejich vybavení patří motorové pily a částečně i základní lezecká výbava, kterou používají při odstraňování spadlých střech,“ říká velitel jednotek Martin Jareš.

Profesionální hasiči z JPO I musí vyjet k případu do dvou minut. Pod zkratkou JPO2 se skrývají poloprofesionálové, tedy dobrovolné jednotky, vyjíždějící do pěti minut, v nichž někteří hasiči drží čtyřiadvacet hodin povinnou službu. JPO3 vyjíždějí do deseti minut a patří do plošného rozmístění sil a prostředků na území bývalého královéhradeckého okresu. Mohou tedy působit jak v Hradci Králové, tak například v Třebechovicích. Další dvě jednotky z Plačic a Malšovic patří do skupiny N, tedy nezařazené. Mají ale velký místní význam, což znamená, že působí na území města.

„Veřejnost si často zaměňuje sbor dobrovolných hasičů s jednotkou požární ochrany,“ pokračuje velitel. „Sbor může třeba pořádat plesy či sběr železného šrotu, členem může být desetileté dítě, ale i sedmdesátník. Do jednotek je ale jmenováno jen několik lidí, kteří mají zájem o výjezdovou činnost a musí se pravidelně podrobit lékařským prohlídkám,“ dodává. Jednotky se nyní zúčastňují tzv. požárních asistencí s větším počtem osob, při nichž zajišťují požární ochranu, ale i první pomoc. „Několikrát se stalo, že někdo z postižených lidí zkolaboval, takže jsme mu poskytli první pomoc, přivolali zdravotní záchrannou službu a s ní následně spolupracovali při transportu do nemocnice. Také proto jsme na podzim loňského roku absolvovali školení od Českého červeného kříže, kde jsme získali osvědčení. To se stalo součástí celého výcviku, při němž dochází k obecnému zdokonalování jak v dovednostech, tak i znalostech,“ uvedl Jareš.

Právě ve zdravotnické části nacházejí uplatnění také ženy, které v posledních letech rozšiřují základnu hasičů. S raritou se můžeme setkat v jednotce v Třebši, kde jedna žena působí jako řidič - strojník, takže běžně vyjíždí s cisternou či avií k zásahům, má profesní způsobilost a řidičský průkaz skupiny C. Například v Malšově Lhotě patří do zásahové jednotky tři ženy, celkem působí v Hradci Králové deset dobrovolných hasiček. „Ženy dostaly letos nepřímé nařízení – mít odbornou způsobilost ve zdravovědě, což je jejich prvotní náplň. Velmi dobře ale také asistují při zásahu, zapisují čas, komunikují s HZS Královéhradeckého kraje a tak dále,“ vysvětlil velitel.

Eva SYCHROVÁ

 

25. 1. 2005 Hasiči vyměnili velitele

Štefana Vorobela, velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Plácky, odvolala 11. ledna z funkce rada města s poděkováním za odvedenou práci. Na jeho místo jmenovala Radka Švadlenku, který byl několik let zástupcem velitele. (es)

14. 6. 2004 Hasiči mají novou zbrojnici

Novou hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Malšově Lhotě slavnostně otevřel v pátek 4. června primátor Oldřich Vlasák. Náklady na přístavbu garáže pro hasičské vozidlo, rekonstrukci stávající garáže, úpravu společenské místnosti se sociálním zázemím, přípojky plynu, kanalizace a rozvodů elektriky ve stávajícím objektu dosáhly částky 2,85 milionu korun. „Dobrovolní hasiči mají naši velkou podporu, protože zajišťují bezpečnost všem občanům města. Proto jsme také na opravu a stavbu nových požárních zbrojnic v Malšově Lhotě, Plačicích a Pláckách uvolnili z rozpočtu města 7,3 milionu korun,“ řekl primátor města Oldřich Vlasák. Sbor dobrovolných hasičů Malšova Lhota, založený v roce 1930, má 72 členů. Dvacet z nich patří do výjezdové jednotky, zařazené do integrovaného záchranného systému. (pk)

19. 12. 2003 Hasiči na Pláckách v novém

Novou garáž pro hasičské vozidlo se šatnou a sociálním zařízením pro Sbor dobrovolných hasičů v městské části Plácky dokončil v polovině listopadu v Cimlerově ulici Stavební podnik Hradec Králové a. s., který výstavbu zahájil letos v polovině července. Město do ní investovalo částku 2 500 000 Kč. „Naše jednotka dobrovolných hasičů s osmdesáti členy, z nichž je dvanáct zařazených do kategorie JPO 3, teď bude mít lepší podmínky pro svoji práci. Když jsme se vraceli od zásahů či z povodní, neměli jsme se ani kde umýt, byla tady jen pumpa a suché WC,“řekl RADNICI Štefan Vorobel, velitel zdejší jednotky hasičského sboru. Stará klubovna v sousedství nové stavby poslouží dětem, malým hasičům, kterých se tady už schází deset. Ani nová garáž by neměla zůstat dlouho opuštěná, už v příštím roce tady zřejmě začne parkovat zakoupená repasovaná cisterna, dosud jednotka vyjíždí k zásahům s avií. (rz)

26. 5. 2003  Z městských částí

JAK PŮSOBÍ DOBROVOLNÍ HASIČI NA ÚZEMÍ MĚSTA

Jednotky kategorie JPO III

JPO TŘEBEŠ

Velitelem jednotky je Miroslav Rybařík, zástupcem Karel Salava. V jednotce je zařazeno celkem 17 členů. Poplach je vyhlašován systémem Ultrasac, dálkově ovládaným z operačního střediska Hasičského záchranného sboru Hradec Králové nebo systémem CAS-100 (akustická mluvící siréna ovládaná také z HZS HK. Jednotka je vybavena cisternovým a dopravním automobilem. Jednotka má dále k dispozici dvě kapesní radiostanice, požární stříkačku PS-12, čerpadlo Maximum a motorovou pilu.

 

JPO MALŠOVA LHOTA

Velitelem jednotky je Martin Jareš, zástupcem velitele Petr Jalůvka ml. Jednotka má 22 členů. Vyhlášení poplachu se děje sirénou nebo systémem CAS-100, ovládanými z operačního střediska HZS HK. Dále má jednotka dvě mobilní a dvě kapesní radiostanice. K dispozici má dopravní automobil DA-12 Avia, vybavený mobilní radiostanicí. V r. 2001 získala nové cisternové vozidlo CAS-Praga 24. Ve výbavě jsou dále agregáty PS-12, PPS-8 (přenosná požární stříkačka), plovoucí čerpadlo Froggy a motorová pila.

 

JPO PLÁCKY

Velitelem jednotky je Štefan Vorobel, jeho zástupcem Daniel Kisacký. V jednotce je 19 členů. Svolání jednotky se děje dálkově z operačního střediska HZS a je napojeno na místní rozhlas. Druhým způsobem je akustická mluvící siréna. Jednotka má jednu mobilní radiostanici, dvě kapesní radiostanice a dopravní automobil DA-12 Avia. V dalším vybavení je PS-12, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo a motorová pila.

 

JPO SVINARY

Velitelem jednotky je Jan Večerník, zástupcem Pavel Kovář. Jednotka má 12 členů. Jednotka je vybavena dálkovým vyhlášením poplachu systém Ultrasac, ovládaným z operačního střediska HZS. Druhým způsobem je CAS-10 (akustická siréna). V hasičské zbrojnici se dvěma garážemi parkují dopravní automobil DA-12 Avia a cisternový automobil CAS-8 Avia. Obě vozidla jsou vybavena mobilními radiostanicemi a dvěma kapesními radiostanicemi. Dalšími agregáty jsou stříkačka PS-12 a plovoucí čerpadlo Honda. Vzhledem k umístění jednotky v zátopové oblasti byla jednotka v r. 2002 vybavena hliníkovým motorovým člunem. (R)

 

19. 5. 2003 Z městských částí

NOVÝ VELITEL SDH V MALŠOVICÍCH

Novým velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Malšovicích jmenovala Rada města Hradec Králové Lukáše Bláhu. Jeho předchůdce v této funkci,Vladimír Hýsek, odstoupil z rodinných důvodů. Rada města mu za jeho práci v uplynulém období poděkovala. (bk)

 

JAK PŮSOBÍ DOBROVOLNÍ HASIČI NA ÚZEMÍ MĚSTA

Na území města Hradec Králové je celkem 13 občanských sdružení - sborů dobrovolných hasičů. V sedmi sborech jsou jednotky požární ochrany, zřízené městem a podle plošného rozmístění sil a prostředků rozdělené do kategorií.

V kategorii JPO III jsou zařazeny jednotky Třebeš, Malšova Lhota, Plácky a Svinary. Tyto jednotky jsou vybaveny předepsanou požární technikou, potřebným počtem vyškolených členů a zázemí jejich hasičských zbrojnic odpovídá požadované úrovni. Jednotky jsou zařazeny do požárních poplachových plánů v rámi zajištění pokrytí vybraného území a na vyžádání spolupracují s jednotkami PO HZS a území města i mimo ně.

V kategorii označené JPO N (nezařazené) jsou jednotky Malšovice, Plačice, Věkoše.

V dalších šesti lokalitách jsou zřízeny požární hlídky: Březhrad, Slatina, Piletice, Pouchov, Rusek a Plotiště.

Hlavní důraz je kladen zejména na jednotky kategorie JPO III, ovšem i jednotky kategorie N disponují požární technikou a jsou schopné účastnit se zásahů, především při větších mimořádných událostech (např. povodně, lesní požáry apod.)

V 2002 byly jednotky SDH města Hradec Králové u 31 výjezdu. Zasahovaly např. u tří požárů, ale také např. rozřezávaly a odklízely spadlé stromy po vichřicích, čerpaly vodu při povodních a fungovaly jako záloha pro HZS Hradec Králové. Členové jednotek SDH města se také podíleli na odstraňování následků ničivých povodní a poskytli pomoc v obci Hluboká nad Vltavou, kde pracovali celý týden. (R)

 

20. 1. 2003 Zkouška vzájemné pomoci

Ani Hradci Králové a okolí se začátkem letošního roku nevyhnuly zátopy, ačkoliv nebyly toho rozsahu jako loňská srpnová povodeň v jiných českých lokalitách. Nicméně povodňová komise města sledovala stav vody na Orlici a Labi už od Silvestra, třebaže až do 2. ledna zejména hladina Orlice nedosahovala ani prvního stupně povodňové aktivity, čili stavu bdělosti. Poplach nastal až o den později nad ránem, přesněji ve 3.50 hodin, kdy Hasičský záchranný sbor oznámil tajemnici městské povodňové komise, že na Orlici došlo k významnému vzestupu hladiny vody. Nastala takřka hektická organizovaná činnost. Už v 5.50 hodin ráno, při cestě na stanoviště komise, zjistil Ing. Otakar Divíšek, náměstek primátora, vybřežení říčky Melounky a blížící se zaplavení tamních rodinných domků, což mj. potvrdil o čtvrt hodiny později telefonát občana z Vážní ulice, který už hlásil zaplavování svého domku vodou z Piletického potoka. A pak už vedle profesionálních hasičů nastupovaly i jednotky hasičských dobrovolných sborů, v areálu Technických služeb města byly plněny povodňové pytle pískem a odváženy na potřebná místa, kde se do pomoci ohroženým plně zapojila i celá denní směna strážníků Městské policie. Těm se už zrána naskytl například mezi Rusekem a Skalicí (na snímku) vskutku neutěšený pohled, i když času na rozhlížení moc nebylo. Strážníci pomáhali v Pouchovské, Vážní, Hromkově ulici i v ulici U Melounky a hned vedle nich se tužili dobrovolní hasiči ať už byli z Malšovy Lhoty, Svinar, Plácek, Piletic či Malšovic. Varování ústy hlasových sirén před jedenáctou dopoledne dostali i majitelé aut z pouchovského areálu 750 garáží a zhruba ve stejné době byl vydán pokyn k zajištění lodi Čechie na Labi. Ve Svinarech jsou ještě večer prvního krušného dne zátop k dispozici městští strážníci, aby byli schopni zasáhnout v případě ohrožení vodou z Orlice. Ta dosáhla stupně ohrožení v jednu z půlnoci na 4. ledna. Naštěstí následující dny už hladiny řek i potoků začaly klesat. Přesto je potřeba ocenit i pomoc dalších občanů. Městským strážníkům například poskytla teplé obědy za symbolickou cenu restaurace U rytíře na starém městě, kuklenská firma Rybářský ráj zase přispěchala s nefalšovanými rybářskými gumovkami. Město opět prošlo zkouškou vzájemné pomoci. Karel BRODSKÝ

13. 11. 2002 Ocenění pomoci při povodni

Čtyřicet pracovníků organizací řízených městem a obchodních společností s účastí města, kteří se podíleli na pomoci obcím postižným letošními katastrofálními povodněmi, přijme primátor města Ing. Oldřich Vlasák, aby jim poděkoval. Mezi těmi, kdož jsou k tomuto slavnostnímu aktu na pondělí 11. listopadu pozváni do pastoračního centra Nového Adalbertina na Velkém náměstí, jsou zaměstnanci Vodovodů a kanalizací a. s., Dopravního podniku města, Technických služeb, Správy nemovitostí, Městské zeleně i dobrovolní hasiči a strážníci Městské policie. Poděkování z úst primátora přijmou i dva strážníci, kteří se podíleli na známém zásahu ve svobodnodvorské restauraci U náhona na počátku letošního července. (bk)

9. 9. 2002 Starosta Hluboké n. V.: Vaše pomoc byla největší

Prakticky okamžitě poté, co v Hluboké nad Vltavou při odklizování následků povodně zasahovali dobrovolní hasiči z Hradce Králové, zaslal tamní starosta Tomáš Jirsa poděkování primátorovi Ing. Oldřichu Vlasákovi. Říká se v něm: Vážený pane primátore, hned na počátku katastrofálních záplav v letošním srpnu nám Vaše město uvolnilo hasičské auto s posádkou, která po dobu záplav a následného úklidu působila v Hluboké nad Vltavou. Dobrovolní hasiči odvedli obrovský kus práce a nesmírně pomohli zmírnit následky povodní a zkrátit úklid domů a cest od bahna a ostatních naplavenin. Byla to ta největší pomoc, kterou jsme mohli dostat. Jménem našeho města Vám a Vašim občanům za tuto pomoc upřímně děkuji. (bk)

9. 9. 2002 Hasiči pomáhali v Hluboké

Už ve středu 14. srpna v 17.30 hodin, tedy jen několik hodin po schůzce primátora Ing. Oldřicha Vlasáka s řediteli městem řízených podniků a představiteli dalších městských institucí, na níž byly projednány možnosti pomoci Hradce Králové oblastem postiženým povodněmi, odjela z Plácek šestičlenná četa dobrovolných hasičů. Mířili do Hluboké nad Vltavou, s jejímž starostou primátor Hradce Králové potřebu pomoci sjednal. Hasičskou četu pod velením Štefana Vorobela dále tvořili Zbyněk Voříšek (oba z SDH Plácky), Pavel Krejcar, Zdeněk Křičenský, Filip Kutnar a Luboš Štěpánek z SDH Malšova Lhota. Hradečtí dobrovolní hasiči dorazili na místo určení ve 23.30 hodin a už druhý den pracovali na čištění hlubockého koupaliště a zimního stadionu, kde se zabývali odsáváním vody ze zatopených prostor. K tomu účelu odjeli z Hradce Králové také patřičně vybaveni – disponovali terénním automobilem Praga se sacím a výtlačným čerpadlem, vyprošťovacím navíjecím zařízením, stožárovým světlometem a havarijní výbavou, měli i přívěsné sací a výtlačné čerpadlo s příslušenstvím, dvě plovoucí čerpadla, tlakové čisticí zařízení, dvě motorové pily a elektrocentrálu. /bk/

11. 3. 2002 Hradečtí hasiči se poznají

Jednotné profesní označení budou mít na vycházkových i pracovních stejnokrojích členové Sboru dobrovolných hasičů (SDH) města Hradec Králové. Jediný rozdíl bude spočívat v označení příslušnosti k SDH v dané městské části (Třebeš, Plácky, Malšova Lhota, Svinary, Malšovice, Plačice, Věkoše, Březhrad, Plotiště nad Labem, Pouchov, Piletice, Rusek, Slatina). Nášivka s červeným podkladem nese zlatá písmena a modrobílé symboly. O užití znaku města na ní rozhodla 5. 3. 2002 rada města. (bk)

12. 2. 2002 Svinarští hasiči s novým velením

Novým velitelem požární jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) ve Svinarech se stává pan Jan Večerník. Stalo se tak poté, co jej po návrhu do této funkce tamní výroční valnou hromadou SDH jmenovala Rada města Hradec Králové. Valná hromada svinarských hasičů 18. ledna 2002 kromě toho zvolila preventistou jednotky pana Jiřího Kačera. Rada města při té příležitosti poděkovala dosavadnímu veliteli panu Pavlu Kovářovi za jeho práci. (bk)

30. 1. 2002 Kvalitní vybavení je pro hasiče motivací

Převzetí nové cisterny CAS – 24 Praga v hodnotě 5 700 000 korun bylo začátkem letošního roku mimořádnou událostí pro Sbor dobrovolných hasičů v Malšově Lhotě. Na to, jak zájmové sdružení, patřící k nejlepším ve městě, tuto techniku využije, jsme se zeptali Martina Jareše, velitele jednotek Sboru dobrovolných hasičů (SDH) města Hradce Králové a zároveň velitele SDH v Malšově Lhotě. „Naše výjezdová jednotka v Malšově Lhotě je zařazená do kategorie jednotek požární ochrany (JPO) III. a vyjíždí k zásahům na vyžádání při mimořádných událostech okamžitě po profesionálním Hasičském záchranném sboru. Na území města jsou celkem čtyři jednotky tohoto zařazení – kromě nás ještě v Třebši, Svinarech a v části Plácky. JPO III. zřizuje magistrát města, vybavuje je a vytváří jim zázemí,“ přiblížil fungování zájmových sdružení Martin Jareš. Hasičský sbor v Malšově Lhotě má v současnosti 70 členů, z toho je 24 členů ve výjezdní jednotce. Podle vyhlášky č.247/2001 musí být jednotky zařazené do JPO III. vybavené jak výjezdovým vozidlem, tak i požární cisternou, což SDH v Malšově Lhotě nesplňoval. „Získáním cisterny jsme naplnili požadavky legislativy. Velkou zásluhu na tom, že se podařilo na nákup cisterny sehnat třímilionovou státní dotaci, mají představitelé Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Velký dík patří i magistrátu města a zastupitelům, kteří odsouhlasili poskytnutí chybějících 2 700 000 korun a cisterna mohla být zakoupena,“ řekl velitel. Magistrát města dobrovolné hasiče vybavil v loňském roce i potřebnými ochrannými prostředky, v Malšově Lhotě jim teď už chybí především odpovídající garáž, kde by novou cisternu zaparkovali. „Cisterna momentálně parkuje v prostorách královéhradeckého Hasičského záchranného sboru. Budova bývalého hostince, kde máme v Malšově Lhotě garáž pro avii, byla majetkem okresního úřadu a bude převedena do majetku města. Jedná se také o vykoupení okolní zahrady, která je státu. Na ní by se měla přistavět garáž pro cisternu a v patře zamýšlíme udělat kulturní místnost. V naší čtvrti nám takové zázemí chybí, scházíme se pouze v šatnách fotbalového klubu,“ podotkl Martin Jareš s tím, že hasiči mají zájem zvelebit celý objekt tak, aby se stal chloubou Malšovy Lhoty. Zdejších dobrovolných hasičů se teď mnozí ptají zejména na to, jak novou cisternu využijí. „Kdybychom třeba celý rok k žádné události nevyjeli, líto nám to určitě nebude. Loni jsme vyjížděli čtyřikrát – k požáru v ČKD, stodoly v Malšovicích, čerpali jsme vodu ze zaplavených sklepů a pomáhali odklízet stromy po vichřici. V posledních letech přibývá mimořádných událostí, především živelných pohrom, a tak lidi začali brát hasiče víc na vědomí. Při kalamitách je totiž potřeba spojit pomoc dobrovolných i profesionálních hasičů. A právě kvalitní vybavení technikou nás motivuje k další práci,“ dodal. Hradečtí dobrovolní hasiči chtějí v budoucnu podle svých možností víc pomáhat i v oblasti prevence – zajišťovat požární asistenční služby při kulturních či sportovních akcích, pokračovat budou v práci s mládeží. Letos například nabídli městu i pomoc při zajišťování oslav 777. výročí od první písemné zmínky o městě či při organizaci Závodu míru.

 

4. 7. 2001 Místo jednotek někde jen požární hlídky

Jak informovali zástupci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje radu města na jejím zasedání 11. května t. r., loni bylo v našem okrese registrováno 1 359 událostí, které řešila jednotky požární ochrany profesionálních i dobrovolných hasičů. Z tohoto počtu bylo 286 požárů, při kterých vznikla škoda na majetku ve výši 8,7 milionu korun. Včasnými zásahy byly uchráněny hodnoty za více než 33,4 mil.Kč. Při těchto událostech došlo ke zranění 237 osob, usmrceny byly 24 osoby, z toho pět při požárech. Dalších 140 osob bylo z bezprostředního ohrožení evakuováno. Na území města Hradec Králové vzniklo loni 918 událostí s účastí požárních jednotek. Hradečtí dobrovolní hasiči zasahovali 38 krát, nejčastěji třebešští (12 zásahů), plácečtí (9 zásahů), po osmi zásazích absolvovali dobrovolní hasiči ze Svinar a Malšovy Lhoty. Dobrovolní hasiči ovšem zasahovali nejen při požárech, ale v době zvýšených hladin řek i při evakuaci majetku a následném čerpání vody ze zatopených prostor sklepů i obytných částí domů, při záchraně ryb, na odstraňování škod vzniklých po větrné vichřici na území města atd. Na území města v roce 2000 bylo evidováno 20 jednotek požární ochrany (JPO), z nichž třinácti byl zřizovatelem magistrát. Čtyři jednotky jsou zařazeny do kategorie III (SDH M. Lhota, Svinary, Třebeš, Plácky), další nebyly zařazeny do systému plošného rozmístění sil a prostředků (N). Některé z těchto sborů kategorie N samy nyní požádaly radu města o zrušení. Jedná se o SDH z Březhradu, Plotiště n. L., Ruseku, Piletic, Pouchova a Slatiny. Jde o jednotky, které trvale řeší generační problémy, nejsou momentálně schopny ustavit a školit členy jednotky a jejich technické vybavení je minimální. Velitel požárních jednotek města Martin Jareš doporučil radě ustavit v těchto místech požární hlídky a ponechat jim současné vybavení prostředky požární ochrany. S návrhem rada města souhlasila. V souvislosti se zánikem povinnosti měst a obcí provádět preventivní požární kontroly byla i v Hradci Králové zrušena funkce preventisty. Rada města v té souvislosti vyslovila dosavadnímu preventistovi požární ochrany panu Lubomíru Jirčíkovi vyslovila poděkování za jeho dosavadní práci a výsledky dosažené v této funkci. (bk)